Spor Salonu Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Spor salonu açarken öncelikle başvurulması gereken kurumlar bulunduğunuz bölgeye bağlı olan belediye, gençlik ve spor il müdürlüğü ile vücut geliştirme fedarasyonudur.

Salonun adı ve adresi ile uygulanacak spor dallarını belirtir dilekçe,

Spor salonu kurucusunun nüfus cüzdanı örneği,

Salon sahibinin açık adresi ile adli sicil kaydı,

Salona vekâlet edecek kişi olacak ise yapılacak en az 1(bir) yıllık mesul müdürlük sözleşmesinin noterden tasdikli sureti,

İkametgâh belgesi,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

Faaliyette bulunulacak her spor dalının çalıştırıcısına ait antrenör, masör veya diğer eğiticilerle yapılan bir yıllık sözleşmenin ilgili federasyon veya il müdürlüğünden tasdikli sureti,

Ticaret Odasına kayıt belgesi, Esnaf ve Sanatkâr Kooperatifine kayıtlı olanlara oda tarafından verilecek belge,

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nden alınacak 2. derece antrenörlük belgesi

Tesisin, mimar onaylı 1/100 ölçekli vaziyet planı,

Belediyelerce verilecek işyeri açma izin belgesi, itfaiye raporu, illerde il sağlık müdürlüğü, ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü raporu,

Vergi levhası fotokopisi,

Kira kontratının fotokopisi,

Fitness salonuyla anlaşmalı bir doktor, sağlık memuru veya klinik sözleşmesi.