Spor Salonu Açarken İstenenler nelerdir?

A) Kullanım alanı 8 metrekareden az olmamak üzere en az bir soyunma odası, bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı tesislerde en az iki soyunma odası bulunması, spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sisteminin bulunması, ısısı 19 santigrat derecede olması ve hijyenik şartları taşıması,

b) Kullanım alanı 15 metrekareden az olmamak üzere en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme salonunun zemini halıfleks, parke ve benzeri maddelerle kaplanması, salonun ısısının, aydınlatılmasının ve havalandırılmasının yeterli seviyede olması,

c) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, ihtiyaç duyulmayan spor dalları hariç, en az iki duş ve iki tuvaletin (pisuvarlı) soyunma odalarının içinde bulunması,

d) Salonda çalışma yapıldığı sürece duşlarda sıcak ve soğuk suyunun bulunması,

e) Spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 derecenin altına düşmemesi, havalandırılmasının, çalışma alanının sporcu sayısına göre yeterli seviyede olması,

f) Spor salonu zemininin yapılan spor dallarının özelliğine göre tahta, parke, sunta, halıfleks ve benzeri malzemelerle kaplanmış olması, açık tesislerde yapılan spor dallarının özelliğine göre zemin; ilgili federasyonlarca öngörülen çim, asfalt, beton ve buna benzer malzemelerle kaplanmış olması,

g) Salonda yangın ve tabii afetlere karşı yangın söndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması,

h) Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin, kenarların sivri uçlarının darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması ve direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri manialar bulunmaması,

ı) Çalışma esnasında her spor dalıyla ilgili, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yeterli olmak üzere spor malzemesi ve yardımcı aletlerin bulundurulması,

i) Özel beden eğitimi ve spor çalışmaları yapılacak tesisin bütün ünitelerinin genel sağlığa aykırı şartları taşımaması,

j) Özel spor tesisinde yapılacak faaliyet esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbirin alınmış olması, zorunludur.

k) Engellilere ve sporcuların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması,

l) Antrenman salonunun 100 m2’den aşağı olmaması,

m) Spor salonunun yüksekliğinin en az 2.40 m. olması,

n) Havalandırma için 2 adet 50′ lik aspiratör veya klima sistemi olması,

o) Salonda Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan onaylı antrenör bulundurulması,

ö) Cardio ve Stretching için en az 25 m2 yer ayırılmış olması,

p) Yeteri kadar ayna bulundurulması zorunluluğu,

r) Işıklı tabela bulundurma zorunluluğu,

s) Kaymakamlıktan onay,

ş) Valilikten onay,

 

Not: Bu belgeler bölgeden bölgeye göre değişebilmektedir. Daha sağlıklı bilgiler edinmek için bağlı bulunduğunuz belediyede ilgili yerlere başvurabilirsiniz.